Giai đoạn 1957 - 1982

Cách đây 60 năm, ngày 3/7/1957 Chính phủ ban hành Nghị định số 290/CP thành lập Ban Quản lý thị trường Trung ương và Ban Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố, khu tự trị hình thành lực lượng Quản lý thị trường và ngày 3/7 hàng năm được lấy làm ngày truyền thống của lực lượng Quản lý thị trường.

Giai đoạn 1957 - 1982, theo Nghị định 290/TTg ngày 3/7/1957 của Chính phủ, Ban Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An được thành lập với nhiệm vụ giúp UBHC tỉnh (nay là UBND tỉnh) chỉ đạo quản lý thị trường trong địa phương theo chủ trương, chính sách của Chính phủ.