Hoạt động

Hoạt động công đoàn Cục QLTT tỉnh Nghệ An các tháng cuối năm 2022

Là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho tiếng nói của công chức và người lao động, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cục QLTT tỉnh Nghệ An luôn có nhiều hoạt động để chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên và công chức người lao động trong đơn vị.