Hoạt động

Nghệ An tổng kết công tác TĐKT Khối thi đua CCQ Trung ương

Chiều ngày 01/11/2021, Nghệ An tổng kết công tác TĐKT Khối thi đua CCQ Trung ương...