MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN 

Địa chỉ: Số 94 Đường Mai Hắc Đế, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 548333

Fax: 0383 599240

Email: kehoachqltt.na@gmail.com