Đảng ủy Khối CCQ tỉnh kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Nghệ An

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 10/3/2023 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, trong 3 ngày từ 28-30/3/2023, Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Khối CCQ đã tiến hành kiểm tra tại Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 10/3/2023 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác cải cách hành chính; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII,XIII), các quy định về trách nhiệm nêu gương, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Cục Quản lý thị trường; trong 3 ngày từ 28-30/3/2023, Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh do đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí đại diện các Ban trong Đảng ủy Khối CCQ tỉnh làm thành viên đã tiến hành kiểm tra tại Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Nghệ An.

Đ/c Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra

Đại diện Đảng ủy Cục, đ/c Nguyễn Văn Hường - Bí thư Đảng ủy báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện việc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, XIII); thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; các quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ Cục QLTT.

Đ/c Nguyễn Văn Hường, Bí thư Đảng uỷ báo cáo kết quả tự kiểm tra

Qua 03 ngày làm việc; Đoàn Kiểm tra ghi nhận sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo hồ sơ, tài liệu, báo cáo liên quan nội dung kiểm tra. Nhận xét Đảng bộ Cục QLTT là Đảng bộ hoạt động bài bản, chuyên nghiệp, công tác xây dựng Đảng thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong các hoạt động của đơn vị.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ Cục đã xây dựng hệ thống quy chế, chương trình hành động; kế hoạch triển khai các chuyên đề, trong đó thấy rõ sự chuyển biến trong việc thực hiện khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025 về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức. Trong công tác Cải cách hành chính: Đảng bộ đã thực hiện tốt việc tinh giản, sắp xếp lại bộ máy; thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển địa bàn định kỳ; xây dựng văn hóa công sở; chú trọng tập huấn nâng cao nghiệp vụ.

Về triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII, XIII); thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương đối với đảng viên trong Đảng bộ được Đoàn Kiểm tra ghị nhân và đánh giá cao. Đảng bộ Cục QLTT đã thực hiện tốt việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện có tính lan tỏa cao như Hiến máu nhân đạo, Tết ấm biên cương, Giải cứu nông sản…. Các chi bộ trực thuộc sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề đúng và đủ kỳ; các chi bộ thực hiện việc ghi chép sổ sinh hoạt đầy đủ, chi tiết. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng bộ quan tâm.

 Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế Đảng bộ Cục QLTT cần khắc phục trong thời gian tới để xây dựng Đảng bộ Cục QLTT thành một Đảng bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ Khối CCQ tỉnh.

Đ/c Chu Bá Long thông qua dự thảo kết luận kiểm tra

Tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lê Thị Quỳnh Anh- Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu, giải trình một số nội dung liên quan; trong thời gian tới, Đảng ủy Cục tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời không ngừng hoàn thiện, chấn chỉnh trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng nêu cao đạo đức công vụ, chủ động phòng ngừa; tăng cường kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm. 

Đ/c Lê Thị Quỳnh Anh, Phó Bí thư Đảng uỷ tiếp thu, giải trình dự thảo kết luận kiểm tra

 Công tác kiểm tra, giám sát là cơ hội để Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Nghệ An  kịp thời chỉnh sửa, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong chỉ đạo, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, lãnh đạo đơn vị hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được giao. 

 

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An