Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thông báo về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và đường dây nóng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thông báo về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và đường dây nóng
Xem chi tiết tại đây
Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An