Quyết định ban hành danh sách công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân của Cục QLTT tỉnh Nghệ An

Quyết định ban hành danh sách công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân của Cục QLTT tỉnh Nghệ An

Quyết định ban hành danh sách công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân năm 2024 của Cục QLTT tỉnh Nghệ An.

Chi tiết tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An