Tin tức sự kiện

Đội QLTT Số 3- Cục QLTT Nghệ An kiểm tra, phát hiện lô hàng nước mắm không đảm bảo chất lượng như chỉ tiêu đã công bố

Đội QLTT Số 3- Cục QLTT Nghệ An kiểm tra, phát hiện lô hàng nước mắm không đảm bảo chất lượng như chỉ tiêu đã công bố