Tin tức sự kiện

Đại hội Công đoàn bộ phận Đội Quản lý thị trường số 7 nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 05/12/2022, Công đoàn bộ phận Đội Quản lý thị trường số 7 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028