Tin tức sự kiện

Nghệ An: Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn

Sau hơn 01 tháng trực tiếp kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra 21 doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu; xử lý 04 cơ sở với số tiền xử phạt 110 triệu đồng; đồng thời, tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu đối với 02 doanh nghiệp.