Tin tức sự kiện

Đội QLTT số 9: Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2023

Ghi nhận kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Đội QLTT số 9 đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2023