Tin tức sự kiện

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn nghiệp vụ đợt 4 và đánh giá năng lực chuyên môn cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức. Ngày 10/12/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn nghiệp vụ đợt 4 cho toàn thể công chức, lao động đơn vị.