Tin tức sự kiện

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra hoạt động năm 2021

Từ ngày 22/11/2021-29/11/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tổ chức Đoàn kiểm tra hoạt động của Đảng – Chuyên môn- Công đoàn năm 2021.