Tin tức sự kiện

Nghệ An hoàn thành kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1140/QĐ-TCQLTT ngày 02/8/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho công chức thuộc Phòng, Đội Quản lý thị trường năm 2023; trong 02 ngày 25,26/9/2023, công chức Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã hoàn thành kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023.