Tin tức sự kiện

Nghệ An: Tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 06/01/2023, Công đoàn Cục QLTT tổ chức thanh công Đại hội Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028.