Tin tức sự kiện

Đội QLTT số 10: Kiểm tra, giám sát sử dụng hóa đơn điện tử tại các cửa hàng xăng dầu

Thực hiện nghiêm Công điện của Bộ Công Thương và chỉ đạo của Tổng cục QLTT, Cục QLTT tỉnh Nghệ An về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.