Tin tức sự kiện

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo, quản lý

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý; Căn cứ Kế hoạch 07/KH-TCQLTT ngày 06/9/2023 của Tổng cục trưởng Cục Quản lý thị trường Việt Nam về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, sáng nay (27/9), Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Lãnh đạo Cục.