Chi tiết văn bản

 Nghị định số 138/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

MENU VĂN BẢN