Ban chỉ đạo 389 Nghệ An

Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An

Ngày 22/12/2023, Đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An.