Hoạt động tuyên truyền

Lặng lẽ Đóa Quỳnh

Bài viết đạt giải Nhất cuộc thi "Gương sáng quanh ta" cấp Đảng bộ Cục