Hoạt động

Cục QLTT Nghệ An : Xử phạt 30 triệu đồng cửa hàng kinh doanh xăng dầu ngừng bán mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền quy định

Ngày 03/04/2020, Đội QLTT Số 1- Cục QLTT Nghệ An đã xử phạt vi phạm hành chính DNTN Thương Hà với số tiền: 30.000.000 đồng với hành vi ngừng bán xăng dầu mà không có lý do chính đáng, không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.