Hoạt động

Nghệ An tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thưc hiện Quy định số 2993-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 165-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về trách nhiệm nêu gương

Chiều ngày 24/5/2024, Đảng bộ Cục QLTT tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thưc hiện Quy định số 2993-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 165-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về trách nhiệm nêu gương