Hoạt động

Nghệ An: Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Từ ngày 6/5/2022 đến ngày 21/5/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.