Kiểm tra, kiểm soát

Cục QLTT Nghệ An : Tăng cường các hoạt động kiểm tra Thương mại điện tử

Tháng 01/2020, Cục QLTT Nghệ An đã tiến hành xử lý 02 đối tượng vi phạm trong hoạt động Thương mại điện tử với tổng giá trị thu phạt 39,2 triệu đồng.