Kiểm tra, kiểm soát

Nghệ An : Tăng cường các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động Thương mại điện tử

Thời gian từ ngày 20/5 đến 18/6, Cục QLTT Nghệ An đã tổ chức kiểm tra, xử lý 07 tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động Thương mại điện tử với tổng giá trị thu phạt đạt 183 triệu 520 ngàn đồng. Như vậy kể từ khi triển khai thực hiện Quyết định số 2981/QĐ-BCT của Bộ Công thương đến nay Cục QLTT Nghệ An đã xử lý được 18 tổ chức, cá nhân với tổng giá trị thu phạt đạt 439 triệu 380 ngàn đồng.