Hoạt động

Lễ chào cờ đầu tháng 8 năm 2019 của Cục QLTT Nghệ An

Sáng thứ hai, ngày 05/8/2019, Cục QLTT Nghệ An tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 8 năm 2019.