Hoạt động

Nghệ An tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy năm 2023

Chiều ngày 17/11/2023, Đảng ủy Cục QLTT tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân Đảng ủy năm 2023