Hoạt động

Nghệ An: Học tập Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 22/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Trong 2 ngày 05,06/12/2022 toàn thể đảng viên, công chức và người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã nghiêm túc học tập bằng hình thức trực tuyến.