Hoạt động

Nghệ An: Đại hội Chi bộ Đội QLTT số 6,9 nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 17/5/2022, Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 9 và Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 6 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.