Hoạt động

Cục QLTT tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ tháng 7/2021 và Thông tư 56/2020/TT-BCT

Chiều ngày 05/07/2021, Cục QLTT tỉnh Nghệ An họp triển khai nhiệm vụ tháng 7/2021 và phổ biến Thông tư 56/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.