Hoạt động

Đảng ủy Cục Quản lý thị trường Nghệ An tham dự Hội nghị biểu dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết cuộc thi viết “Gương sáng quanh ta”

Ngày 08/6/2023, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, biểu dương mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết cuộc thi “Gương sáng quanh ta” do Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức.