Hoạt động

Đội QLTT Số 10 : Bắt giữ số lượng lớn hàng hóa vi phạm

Ngày 04/4/2019, Đội Quản lý thị trường số 10 – Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông - Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ số lượng lớn hàng hóa vi phạm. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng hơn 100 triệu đồng.