Kiểm tra, kiểm soát

Nghệ An: Phát hiện Thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu mua dầu diesel với đối tượng ngoài hệ thống phân phối

Đội Quản lý thị trường số 7 phát hiện Cửa hàng xăng dầu có hành vi mua dầu diesel với đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Ngày 19/7/2022, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp về hành vi vi phạm với số tiền 50 triệu đồng.