Đại hội Công đoàn bộ phận Đội Quản lý thị trường số 7 nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 05/12/2022, Công đoàn bộ phận Đội Quản lý thị trường số 7 tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Hướng dẫn số 222/HD-CĐVC ngày 10/10/2022 của Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An, ngày 30/11/2022, Công đoàn bộ phận Đội Quản lý thị trường số 7 tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Quỳnh Anh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở; đồng chí Nguyễn Văn Duẩn, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng 08 đoàn viên Công đoàn bộ phận (CĐBP) Đội Quản lý thị trường số 7.

Tại Đại hội, CĐBP đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của nhiệm kỳ qua để khắc phục và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của CĐBP nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong nhiệm kỳ qua, vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công chức, lao động được CĐBP Đội Quản lý thị trường số 7 đặc biệt quan tâm thực hiện. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, CĐBP thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Anh, Chủ tịch CĐCS phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của CĐBP trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, tập trung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, lao động; thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động… Đổi mới và cụ thể hóa các phong trào thi đua theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Thị Quỳnh Anh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được và yêu cầu CĐBP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao đồng thời chú trọng đổi mới hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, quan tâm chăm lo hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên; thực hiện tốt quy định về nêu gương, đào tạo nguồn, bồi dưỡng công chức trẻ; chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên, xây dựng mối đoàn kết nội bộ.

Đại diện Công đoàn cơ sở Cục QLTT tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2023-2028

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, khách quan, bảo đảm các quy định của Công đoàn, Đại hội Công đoàn bộ phận Đội Quản lý thị trường số 7 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 đồng chí với tỷ lệ phiếu bầu cao. Đại hội cùng thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2023-2028./.

Ngô Anh Dũng- Đội QLTT số 7
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An