Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Nghệ An tham gia học tập chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/ĐUK ngày 01/3/2023 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; sáng ngày 04/4/2023 toàn thể đảng viên, công chức và người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tham gia học tập chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/ĐUK ngày 01/3/2023 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; sáng ngày 04/4/2023 toàn thể đảng viên, công chức và người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tham gia học tập chuyên đề về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đ/c Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh khai mạc Hội nghị

Hội nghị được nghe Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương báo cáo chuyên đề về những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Một số hình ảnh tại điểm cầu Cục QLTT tỉnh Nghệ An:

Hội nghị cũng được nghe TS Nguyễn Xuân Trường cung cấp một số vấn đề liên quan đến công tác nội chính của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, đưa ra một số giải pháp, trong đó quan tâm nắm chắc tình hình, đánh giá đúng, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi, Bí thư Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh

tổng kết và bế mạc Hội nghị

Xác định tầm quan trọng, vị trí và yêu cầu của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Đảng bộ Cục QLTT luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, công chức, người lao động, thường xuyên chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng lực lượng quản lý thị trường ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An