Đảng ủy Cục QLTT dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại Đội QLTT số 6 và Đội QLTT số 9

Ngày 03/4/2024, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Nghệ An dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại Chi bộ Đội QLTT số 6 và Chi bộ Đội QLTT số 9.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trực thuộc, ngày 03/4/2024, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Nghệ An gồm đồng chí Lê Thị Quỳnh Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Q.Trưởng phòng TCHC và đồng chí Võ Quang Lân- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Cục trưởng dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tại Chi bộ Đội QLTT số 6 và Chi bộ Đội QLTT số 9.

Buổi sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, triển khai đầy đủ các nội dung: đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 3/2024; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2024; thực hiện việc kiểm điểm trách nhiệm nêu gương đối với đảng viên. Tại các cuộc sinh hoạt, đảng viên của các chi bộ đảng viên tham gia đóng góp ý kiến.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt tại Chi bộ Đội QLTT số 9

Toàn cảnh buổi sinh hoạt tại Chi bộ Đội QLTT số 6

 Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đ/c Lê Thị Quỳnh Anh đánh giá cao việc chuẩn bị, điều hành sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, các ý kiến phát biểu thẳng thắn, có tính xây dựng cao, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của chi bộ; đ/c nhấn mạnh chi bộ cần nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của đảng viên trong việc nêu gương, giữ vững mối đoàn kết nội bộ, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đ/c Lê Thị Quỳnh Anh- Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt

Thông qua dự sinh hoạt tại các chi bộ, Đảng ủy kịp thời quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng lãnh đạo của cấp ủy cấp trên đến các chi bộ; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của các chi bộ trực thuộc và  đảng viên; qua đó, các chi bộ triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các tháng sắp tới, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đơn vị.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An