Đoàn giám sát Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Nghệ An về chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày 25/7/2022, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An tiến hành làm việc với Đảng ủy Cục QLTT về giám sát việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW. Hướng dẫn 12-HD/TW, Chỉ thị 13 CT/TU và Quy định số 08-QĐ/TU về sinh hoạt chi bộ.

Ngày 25/7/2022, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nghệ An tiến hành làm việc với Đảng ủy Cục QLTT về giám sát việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW. Hướng dẫn 12-HD/TW, Chỉ thị 13 CT/TU và Quy định số 08-QĐ/TU về sinh hoạt chi bộ.

Về phía Đoàn Giám sát do đồng chí Lê Đình Lý - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối CCQ tỉnh làm thành viên. Về phía Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Nghệ An có đồng chí Lê Thị Quỳnh Anh- Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Anh- Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW. Hướng dẫn 12-HD/TW, Chỉ thị 13 CT/TU và Quy định số 08-QĐ/TU về sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Cục QLTT. Thấm nhuần lời Bác Hồ viết:  “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quan trong quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xác định nâng cao chất lượng sinh chi bộ là một yếu tố nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy Cục QLTT luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đến các chi bộ trực thuộc. Công tác chuẩn bị, nội dung, chất lượng, thời gian các cuộc sinh hoạt cơ bản đáp ứng yêu cầu; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, phát huy dân chủ trong đảng viên. 

Một buổi sinh hoạt mẫu tại Chi bộ Đội QLTT số 2

Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc; Đoàn giám sát ghi nhận Đảng ủy Cục QLTT là Đảng bộ hoạt động bài bản, chuyên nghiệp, công tác xây dựng Đảng thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong các hoạt động của đơn vị; nhất là  trong việc thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW. Hướng dẫn 12-HD/TW, Chỉ thị 13 CT/TU và Quy định số 08-QĐ/TU về sinh hoạt chi bộ: Sổ họp các chi bộ được thiết kế đẹp, thống nhất trong toàn Đảng bộ; các chi bộ thực hiện sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề đúng và đủ kỳ; các chi bộ thực hiện việc ghi chép sổ sinh hoạt đầy đủ, chi tiết; nhiều chi bộ đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm nêu gương theo Nghị quyết TW4 Khóa XII…

 Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại mà các chi bộ cần phải khắc phục như do đặc thù công việc nên không triển khai sinh hoạt được đúng thời gian quy định, việc phát biểu ý kiến tại các buổi sinh hoạt của Đảng viên còn hạn chế, nhất là các Đảng viên trẻ. Sinh hoạt chuyên đề một số kỳ chưa đầy đủ nội dung.

Đ/c Lê Đình Lý - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu kết luận kết quả làm việc của Đoàn Giám sát

Đ/c Lê Thị Quỳnh Anh- Phó Bí thư Đảng ủy Cục QLTT tiếp thu ý kiến của Đoàn Giám sát

 Công tác kiểm tra, giám sát là cơ hội để Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Nghệ An kịp thời chỉnh sửa, khắc phục những tồn tại, thiếu sót; ngày càng nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện thắng lợi mục tiêu 20 chữ vàng của lực lượng QLTT :“Hành động quyết liệt, Siết chặt kỷ cương, Lãnh đạo nêu gương, Phối hợp muôn phương, Hoàn thành nhiệm vụ”.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An