Đoàn Thanh niên Cục QLTT Nghệ An hưởng ứng chương trình “Thư viện cho em”

Hưởng ứng chương trình "Thư viện cho em" do Đoàn Khối CCQ tỉnh Nghệ An phát động , Đoàn Thanh niên Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã vận động công chức, người lao động trong Cục quyên góp gần 800 đầu sách các loại cho trẻ em, học sinh nghèo tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nhằm phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác giáo dục, chăm sóc thanh thiếu niên nhi đồng, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức thực hiện chương trình "Thư viện cho em" để xây dựng 06 thư viện cho trẻ em, học sinh nghèo tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hưởng ứng chương trình ý nghĩa này, Đoàn Thanh niên Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã vận động công chức, người lao động trong Cục quyên góp gần 800 đầu sách các loại. Số lượng sách thu thập được, Đoàn Thanh niên Cục đã tổ chức phân loại và trao đến Đoàn Khối các cơ quan tỉnh qua 2 đợt trong tháng 6/2022. 

Một số hình ảnh ghi lại:

Hoạt động thu hút được nhiều công chức tham gia ủng hộ

Trao tặng sách tại Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Một trong 6 thư viện được Đoàn Khối CCQ tỉnh xây dựng

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực, giúp cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếp cận với nguồn kiến thức bổ ích từ sách. Qua đó góp phần thúc đẩy các em tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hơn nữa trong học tập, mai này trở thành người công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương và đất nước giàu mạnh.

Đoàn Thanh niên
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An