Đội QLTT số 10: Kiểm tra, giám sát sử dụng hóa đơn điện tử tại các cửa hàng xăng dầu

Thực hiện nghiêm Công điện của Bộ Công Thương và chỉ đạo của Tổng cục QLTT, Cục QLTT tỉnh Nghệ An về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thực hiện nghiêm Công điện của Bộ Công Thương và chỉ đạo của Tổng cục QLTT, Cục QLTT tỉnh Nghệ An về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Đội QLTT số 10 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An  đã phân công, giao nhiệm vụ cho các Đoàn kiểm tra, công chức của Đội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được giao quản lý, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại của hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Song song với công tác kiểm tra, kiểm soát, Đội QLTT số 10 tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn như: không kinh doanh xăng dầu nhập lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ, xăng dầu giả, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan theo đúng kế hoạch, duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan địa phương. Thực hiện đúng quy chế phối hợp với các ban ngành nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện xuất hoá đơn điện tử đối với từng lần bán hàng. Qua tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đến nay 100% cửa hàng kinh doanh xăng dầu thực hiện triển khai hóa đơn điện tử qua app và máy pos để thực hiện xuất hóa đơn theo quy định.

Trong thời gian tới,  Đội QLTT số 10 đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Hai là, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí; cơ quan thuế trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Ba là, tích cực tuyên truyền đến người tiêu dùng về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, yêu cầu xuất hóa đơn bán lẻ khi mua xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh.

Phạm Đức Anh - Đội QLTT số 10
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An