Đội QLTT số 9: Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2023

Ghi nhận kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Đội QLTT số 9 đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2023

Đội Quản lý thị trường số 9 được phân công quản lý địa bàn 3 huyện: Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong. Địa bàn của Đội được giao tuy rộng nhưng không phải là vùng trọng điểm trong hoạt động giao thương buôn bán bởi mật độ dân cư và các cơ sở kinh doanh phân bố không đồng đều, chiếm phần lớn là các hộ kinh doanh với quy mô nhỏ, chủ yếu tập trung ở vùng thị trấn và bám theo tuyến Quốc lộ 48, một số phân bố tại các chợ thuộc các xã vùng sâu, vùng xa. Địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết diễn biến thất thường.

Bên cạnh đó, trình độ hiểu biết về pháp luật của một số người dân trên địa bàn vẫn còn hạn chế do đặc thù là các xã, huyện thuộc diện miền núi, nhiều hộ kinh doanh là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa chưa cao, chưa được phổ cập nhiều kiến thức về pháp luật. Thu nhập bình quân của người dân còn thấp, có khoảng cách lớn về thu nhập giữa khu vực thị trấn và các xã vùng sâu vùng xa, trong khi chế tài xử phạt theo quy đinh lại khá cao, thậm chí vượt quá khả năng chấp hành của người dân nơi đây ngay cả khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ nhưng để hoãn, miễn giảm tiền phạt phải theo quy trình, đúng đối tượng mới có thể giải quyết được.

Đội QLTT số 9 gồm 05 công chức và 01 hợp đồng lao động. Số biên chế tại Đội quá ít so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhất là trong công tác quản lý địa bàn. Trụ sở làm việc phải thuê nhà dân nên việc tiếp dân, làm việc với các cơ quan chức năng và các hoạt động khác gặp rất nhiều hạn chế.

Khắc phục những khó khăn, trong 10 tháng năm 2023, Đội QLTT số 9, Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra 251 vụ, xử lý 234 vụ việc, thu nộp ngân sách hơn 275 triệu đồng đạt 95% chỉ tiêu năm 2023 được giao. 

Kiểm tra thị trường trên địa bàn quản lý

Ghi nhận kết quả đã đạt được trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2023, Đội QLTT số 9 đề ra một số giải pháp như sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục QLTT, Cục QLTT Nghệ An và của các cấp chính quyền địa phương; phối hợp có hiệu quả lực lượng chức năng trên địa bàn thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường  phát huy hiệu quả tối đa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thương mại trên địa bàn được phân công.

Chủ động theo dõi bám sát diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện những biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại.

Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật thương mại đến các cá nhân tổ chức có liên quan.

Quán triệt công chức trong đơn vị thường xuyên cập nhật, nghiên cứu chính sách pháp luật, tăng cường học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng CNTT trong công việc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công chức, người lao động tuyệt đối không tham gia các tệ nạn xã hội, tích cực rèn luyện sức khỏe; chỉnh trang công sở; bảo quản và sử dụng phương tiện được cấp hiệu quả; động viên, chia sẻ, đoàn kết  trong tập thể đội để cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành lực lượng phản ứng nhanh, hoạt động hiệu quả 24/7.

Trần Quốc Dũng - Đội QLTT số 9
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An