Chỉ định đơn vị cho thuê trụ sở làm việc Đội QLTT số 9

Chỉ định đơn vị cho thuê trụ sở làm việc Đội QLTT số 9

Chỉ định đơn vị cho thuê trụ sở làm việc Đội QLTT số 9.

Chi tiết tại đây.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An