Công đoàn Cục Quản lý thị trường tham gia học tập Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị

Chiều 13/10/2021, Công đoàn Cục QLTT tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam và công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” do Công đoàn Viên chức tỉnh nghệ An tổ chức.

Chiều 13/10/2021, Công đoàn Cục QLTT tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam và công tác tuyên truyền của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” do Công đoàn Viên chức tỉnh nghệ An tổ chức.

Một số hình ảnh của buổi học tập Nghị quyết

Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viên chức yêu cầu các cấp công đoàn trong thời gian tới tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Hội nghị đã nghe đ/c Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi, đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo, LĐLĐ tỉnh phổ biến các nội dung:

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn

Cũng trong thời điểm này, Công đoàn Cục QLTT đã vận động đoàn viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” do Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức bắt đầu từ 11/10/2021, đến chiều 13/10/2021, đã có 81/110 đoàn viên tham gia.

Hình ảnh một số bài thi của đoàn viên công đoàn Cục QLTT Nghệ An

Đây là hoạt động có ý nghĩa của Công đoàn các cấp, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên về tầm quan trọng của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Là quan điểm chỉ đạo, định hướng đồng thời là cơ sở để tổ chức Công đoàn đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng trong tình hình mới.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An