Công tác tuyên truyền tại các huyện miền núi phía Tây Bắc Nghệ An

Trong năm 2023, Đội QLTT số 9 đã thực hiện ký 340 bản cam kết không kinh doanh hàng lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực hiện niêm yết giá công khai cho các cơ sở, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh Nghệ An; ngay từ đầu năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ khâu kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý địa bàn, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tại 03 huyện miền núi Quỳ  Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong do Đội QLTT số 9 được phân công phụ trách, đây là địa bàn các huyện có đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, trình độ hiểu biết về pháp luật, dân trí còn nhiều hạn chế. Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Lãnh đạo Đội đã chỉ đạo công chức trong đơn vị bám sát nội dung tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đăng ký kinh doanh, nhãn hàng hóa nguồn gốc xuất xứ chất lượng hàng hóa và các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng QLTT. 

Trong năm 2023, Đội QLTT số 9 đã thực hiện ký 340 bản cam kết không kinh doanh hàng lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực hiện niêm yết giá công khai cho các cơ sở, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đội QLTT số 9 tích cực chủ động phối hợp với các cơ  quan chức năng, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Công chức trong Đội ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn còn phải luôn tăng cương tự nghiên cứu học hỏi để không ngừng nâng cao kiến thức nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các huyện miền núi phía Tây Bắc Nghệ An, Đội QLTT số 9 sẽ tiếp tục  triển khai thực hiện các nội dung sau: 

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo công chức bám sát địa bàn được phân công phụ trách, cập nhật theo dõi đầy đủ các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tăng cường giám sát các nội dung đã được tuyên truyền, ký cam kết, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, đa dạng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động thương mại dịch vụ, ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền phổ biến pháp luật đảm bảo thông tin đến tận các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các Ban Quản lý các chợ để thực hiên tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng rộng rãi để người dân, doanh nghiệp kịp thời phản ánh. 

Cao Xuân Tiến - Đội QLTT số 9
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An