Cục QLTT Nghệ An tham gia Hội nghị đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Ngày 04/11/2021, 21 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp Đội thuộc Cục QLTT Nghệ An tham gia Hội nghị tập huấn và đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Ngày 04/11/2021, 21 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, cấp Đội thuộc Cục QLTT Nghệ An tham gia Hội nghị tập huấn và đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo Quyết định số 1921/QĐ-TCQLTT ngày 13/11/2020;Quyết định số 2283/QĐ-TCQLTT ngày 29/9/2021 của Tổng cục QLTT về Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn và đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức lãnh đạo cấp Phòng, Đội;

Phổ biến Quy chế thực hiện đánh giá năng lực

Cục QLTT Nghệ An có 21 công chức được chia làm 03 ca; Công chức làm bài trắc nghiệm trên máy tính với 60 câu hỏi, trả lời trong thời gian 60 phút. Trong quá trình tham gia đánh giá, 21 công chức thực hiện đúng quy chế dưới sự giám sát của Ban giám sát nội bộ Cục và sự giám sát trực tuyến của Tổng cục.

Một số hình ảnh trong buổi đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ:

Một số hình ảnh bài thi đạt điểm cao:

Kết thúc thời gian làm bài có 09 công chức đạt loại giỏi, trong đó có 01 công chức đạt điểm tối đa 60/60 câu trả lời đúng.

Đây là hoạt động có hiệu quả rất cao trong việc đánh giá năng lực của công chức QLTT, giúp công chức tập trung ôn tập, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ;  Thời gian tới, Cục QLTT sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ đối với kiểm soát viên không giữ chức vụ lãnh đạo để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng độc lập công tác cho đội ngũ công chức đơn vị.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An