Cục QLTT tỉnh Nghệ An: Ban hành danh sách công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Cục QLTT tỉnh Nghệ An: Ban hành danh sách công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Cục QLTT tỉnh Nghệ An ra Quyết định số 439/QĐ-QLTTNA ngày 12/5/2023 về việc ban hành danh sách công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Chi tiết xem tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An