Cục QLTT tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Cục QLTT tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả tình trạng kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ngày 29/9/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 685/QĐ-CQLTT về Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Chi tiết nội dung tại đây: Tải file

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An