Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp kiểm tra phòng chống in lậu, in giả, mua bán xuất bản phẩm lậu

Qua hoạt động kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành đã thu giữ 150 xuất bản phẩm không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu bị làm giả,Đoàn kiểm tra liên ngành trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 42 triệu đồng.

Thực hiện Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về kiện toàn Đội liên ngành và Kế hoạch số 1244/KH-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông về công tác của Đội liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn tỉnh Nghệ An; từ 10/8 đến 6/9/2023, Cục QLTT Nghệ An đã tham gia với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh để tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh sách giáo khoa, văn phòng phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện xử lý 04 cơ sở vi phạm, đã thu giữ hàng chục đầu sách, hơn 150 xuất bản phẩm không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu bị làm giả. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ các cơ sở kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nói trên.

Hình ảnh lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa vi phạm

Đoàn Kiểm tra đã trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 42 triệu đồng.

Thông qua kiểm tra để chấn chỉnh những hạn chế trong hoạt động kinh doanh sách giáo khoa, văn phòng phẩm trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tăng cường trách nhiệm trong công tác phòng chống in lậu, in giả, mua bán xuất bản phẩm lậu trên địa bàn tỉnh; qua đó giúp nâng cao vai trò, năng lực, trách nhiệm, góp phần bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất bản, in, phát hành.

Bùi Văn Chung- Đội QLTT số 3
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An