Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo, quản lý

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý; Căn cứ Kế hoạch 07/KH-TCQLTT ngày 06/9/2023 của Tổng cục trưởng Cục Quản lý thị trường Việt Nam về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, sáng nay (27/9), Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Lãnh đạo Cục.

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý; Căn cứ Kế hoạch 07/KH-TCQLTT ngày 06/9/2023 của Tổng cục trưởng Cục Quản lý thị trường Việt Nam về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, sáng nay (27/9), Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Lãnh đạo Cục.

Tham dự chỉ đạo hội nghị về phía Tổng cục Quản lý thị trường có đ/c Nguyễn Trọng Trai - Phó Vụ trưởng,  đ/c Vũ Thị Thị Thanh Thuỷ, KSV chính Vụ Tổ chức cán bộ; về phía Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh có đ/c Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy, đ/c Nguyễn Quốc Đạt Phó Trưởng Ban Tuyên giáo. Tham dự Hội nghị có các đ/c Lãnh đạo Cục, Đảng ủy viên, Trưởng các Phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, các Đội Quản lý thị trường; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hường - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chủ trì Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Văn Hường, Cục trưởng chủ trì Hội nghị

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh hiện có 04 đồng chí gồm có Cục trưởng, 03 đồng chí Phó Cục trưởng; tuy nhiên, có 01 đồng chí được bổ nhiệm trong năm nên không thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm. Tại hội nghị, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 03 đồng chí: đ/c Nguyễn Văn Hường, Cục trưởng; các đ/c Phó Cục trưởng: Nguyễn Hồng Phong, Võ Quang Lân.

Đ/c Nguyễn Trọng Trai, Phó Vụ trưởng phổ biến Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm

Trên cơ sở đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao 19/19 đại biểu tham dự đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 03 đ/c Lãnh đạo Cục với các mức Tín nhiệm cao, Tín nhiệm và Tín nhiệm thấp. Kết quả 03/03 đồng chí đạt 100% mức Tín nhiệm cao.

Đ/c Lê Thị Quỳnh Anh, Q. Trưởng phòng TCHC

 báo cáo công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Hường ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Cục  đối với đơn vị trong thời gian qua, đồng thời cũng là yêu cầu đối với tập thể Lãnh đạo Cục trong thời gian sắp tới phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, cập nhật bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ công chức Quản lý thị trường Nghệ An bản lĩnh, chuyên nghiệp, giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Tổng cục.

Bùi Văn Chung-Đội QLTT số 11
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An