Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân, như sau:

  1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

- Tên người có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ: Số 94 đường Mai Hắc Đế, P.Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

 2. Thông tin tài sản đấu giá:

 - Lô hàng thứ nhất: Giày nữ, dép nữ, máy vắt cam, nồi nấu sáp tẩy lông,…, trị giá: 20.715.000 đồng

 - Lô hàng thứ 2: Giày nữ, tai nghe, pin máy tính, giày da nam, trị giá: 28.150.000 đồng               

 - Lô hàng thứ 3: Đường trắng do nước ngoài sản xuất, trị giá: 19.474.000 đồng

 - Lô hàng thứ 4: Dép nữ, trị giá: 4.800.000 đồng

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

 Theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Có Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Các tiêu chí khác: Có Hợp đồng đấu giá tiêu biểu, kết quả đấu giá.       

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia Tổ chức Đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 20/12/2021.

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An (Phòng Tổ chức - Hành chính), địa chỉ: Số 94, đường Mai Hắc Đế, P.Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chi tiết thông báo tại đây:

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An