Kế hoạch Kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Nghệ An

Kế hoạch Kiểm tra định kỳ năm 2023 của Cục Quản lý thị trưởng tỉnh Nghệ An

Cục QLTT tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch Kiểm tra định kỳ năm 2023

Chi tiết nội dung kế hoạch tại đây

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An