Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 06/10/2023, Cục QLTT tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch Kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chi tiết tại đây

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An