Nghệ An: Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Từ ngày 6/5/2022 đến ngày 21/5/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Nghệ An gồm 12 chi bộ trực thuộc với 85 đảng viên. Từ ngày 6/5/2022 đến ngày 21/5/2022, các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Để Đại hội các Chi bộ diễn ra đúng quy trình, đảm bảo thời gian và thành công tốt đẹp; trước đó Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã ban hành hướng dẫn số 12/ĐU-CQLTT ngày 28/3/2022 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ cùng với việc xây dựng Quy hoạch cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đảng ủy phân công các đ/c trong BCH Đảng bộ dự và chỉ đạo tại các Đại hội. Có 3/12 Đại hội có sự tham gia chỉ đạo của đ/c Chu Bá Long- Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, đ/c Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Trong dịp Đại hội, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890- 19/5/2022) các đại biểu tham dự Đại hội đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Văn phòng

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Đội QLTT số 11

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Đội QLTT số 7

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Đội QLTT số 1

Tại Đại hội, các Chi bộ đã tập trung, đánh giá những kết quả thực hiện của Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Các báo cáo nêu rõ những kết quả làm được, những ưu, nhược điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm rút ra cho nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ qua, mỗi đảng viên đã  luôn gương mẫu, xây dựng ý thức tôn trọng quần chúng, phát huy quyền làm chủ; thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh người đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm...Toàn thể đảng viên được quán triệt kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với khắc phục những hạn chế, yếu kém chỉ ra sau kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc. Chú trọng việc triển khai thực hiện mô hình Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt…Hàng năm, các chi bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhiều đồng chí đảng viên nhận được nhiều giấy khen, bằng khen các cấp.

Cũng trong Đại hội, các chi bộ đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng các chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ tới; đề ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra. Các đại biểu dự Đại hội cũng phát huy tính dân chủ, thẳng thắn thảo luận góp ý về dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại các đại hội, đồng chí Lê Thị Quỳnh Anh - Phó Bí thư Đảng ủy Cục QLTT ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được nhiệm kỳ 2020-2022, thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và yêu cầu các Chi bộ tập trung thảo luận để xây dựng chỉ tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình thực tế của mỗi Đội. Các chi bộ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên; quan tâm xây dựng các mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về công tác chuyên môn cần tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đề ra và  góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Lê Thị Quỳnh Anh - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại chi bộ Đội QLTT số 1

Đ/c Lê Thị Quỳnh Anh - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại chi bộ Đội QLTT số 3

Đ/c Lê Thị Quỳnh Anh - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại chi bộ Đội QLTT số 5

Đ/c Lê Thị Quỳnh Anh - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại chi bộ Đội QLTT số 6

Đ/c Lê Thị Quỳnh Anh - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại chi bộ Đội QLTT số 2

Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, Đại hội tại các chi bộ trực thuộc đã bầu Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Một số hình ảnh bỏ phiếu bầu chi uỷ chi bộ:

Danh sách Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025:

Chi bộ Bí thư Phó bí thư, chi ủy
Văn phòng Nguyễn Xuân Đôn

Nguyễn Văn Duẩn

Phạm Thị Thu Hường

Đội QLTT số 1 Trần Toan Võ Đình Thiều
Đội QLTT số 2 Nguyễn Minh Toàn Hồ Sỹ Vinh
Đội QLTT số 3 (Khuyết)

Nguyễn Phùng Vĩ

Ngô Thị Thảo

Đội QLTT số 4 Nguyễn Xuân Hồng Phan Văn Bảy
Đội QLTT số 5 Lê Văn Quyền Nguyễn Đình Chi
Đội QLTT số 6 Nguyễn Trương Dũng Cao Xuân Tiến
Đội QLTT số 7 Trịnh Ngọc Lâm Hồ Sỹ Thi
Đội QLTT số 8 Hoàng Văn Dũng Thái Văn Minh
Đội QLTT số 9 Bành Đức Nam Nguyễn Văn Hà
Đội QLTT số 10 Trần Đức Tuấn Nguyễn Xuân Thành
Đội QLTT số 11 Bùi Văn Chung Nguyễn Thị Kim Thoa

 

Một số hình ảnh ra mắt Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy tại các Chi bộ:

Chi bộ Văn phòng

Chi bộ Đội QLTT số 1

Chi bộ Đội QLTT số 2

Chi bộ Đội QLTT số 3

Chi bộ Đội QLTT số 4

Chi bộ Đội QLTT số 5

Chi bộ Đội QLTT số 6

Chi bộ Đội QLTT số 7

Chi bộ Đội QLTT số 8

Chi bộ Đội QLTT số 9

Chi bộ Đội QLTT số 10

Chi bộ Đội QLTT số 11

 

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An