Nghệ An hoàn thành kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1140/QĐ-TCQLTT ngày 02/8/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho công chức thuộc Phòng, Đội Quản lý thị trường năm 2023; trong 02 ngày 25,26/9/2023, công chức Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã hoàn thành kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 1140/QĐ-TCQLTT ngày 02/8/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho công chức thuộc Phòng, Đội Quản lý thị trường năm 2023; trong 02 ngày 25,26/9/2023, công chức Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã hoàn thành kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ năm 2023.

Kỳ thi sát hạch đã diễn ra một cách nghiêm túc dưới sự theo dõi, giám sát của Tổng cục và Ban Giám sát nội bộ của Cục. Công tác tổ chức sát hạch được tổ chức khách quan, không có thí sinh bị vi phạm quy chế thi.

Trải qua 8 ca thi với 77 công chức tham gia, có 38 công chức đạt loại giỏi (tỷ lệ 50%), 30 công chức đạt loại khá, 09 công chức đạt loại trung bình, trong đó có 16 người đạt điểm tối đa 60 điểm.

Hình ảnh một số ca thi:

Việc sát hạch hàng năm đối với công chức QLTT là rất cần thiết, yêu cầu toàn thể công chức phải chịu khó nghiên cứu, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, xác định việc học tập là việc làm thường xuyên, liên tục trong mỗi công chức QLTT.

Thông qua kỳ sát hạch, các công chức của đơn vị càng nắm vững thêm những kiến thức chuyên môn, kỹ năng hoạt động công vụ. Kết quả kiểm tra, đánh giá phản ánh những công chức tích cực học tập, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, qua đó để biểu dương, khen thường; làm cơ sở để đánh giá, xếp loại công chức hàng năm, góp phần việc thực thi công vụ được tốt hơn trong thời gian tới.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An