Nghệ An: Tham dự hội nghị chuyên đề "Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động"

Chiều 11/5/2021, Toàn thể công chức, người lao động Cục QLTT Nghệ An tham dự Hội nghị chuyên đề: “Chuyển đổi số - Từ nhận thức đến hành động” do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược quan trong, chiều 11/5/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề: “Chuyển đổi số - Từ nhận thức đến hành động” tới toàn bộ tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối dưới hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Đảng ủy Khối do đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi- Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chủ trì, tại điểm cầu Cục QLTT tỉnh Nghệ An gồm toàn thể công chức và người lao động tham gia. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp báo cáo.

Trong nội dung hội nghị, giảng viên đã truyền đạt trên ba nội dung chính: Chuyển đổi số là gì, Chương trình chuyển đổi số Quốc gia theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và gợi ý một số phương pháp chuyển đổi số tại địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị giúp nâng cao nhận thức cho các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối nắm đầy đủ, sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số nói riêng và công tác cải cách hành chính nói chung; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động; đề cao trách nhiệm tổ chức và mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An