Nghệ An tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy năm 2023

Chiều ngày 17/11/2023, Đảng ủy Cục QLTT tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân Đảng ủy năm 2023

Chiều ngày 17/11/2023, Đảng ủy Cục QLTT tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân Đảng ủy năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện Đảng ủy khối CCQ tỉnh: đồng chí Chu Bá Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Lê Thị Kim Oanh – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – UV BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo; Cục QLTT có Tập thể Đảng uỷ, Lãnh đạo Cục, đại diện các tổ chức đoàn thể Cục.

Toàn cảnh buổi kiểm điểm

Thay mặt Đảng ủy, đông chí Nguyễn Văn Hường, Bí thư Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Nghệ An trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy. Theo đó, trong năm 2023, Đảng ủy Cục QLTT luôn đoàn kết thống nhất, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong chỉ đạo, điều hành. Đảng ủy Cục đã bám sát chương trình công tác và sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, đề ra chủ trương, giải pháp, tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII; Đảng ủy tiến hành xây dựng báo cáo và tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã để ra, nhất là các khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề vướng mắc, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thách thức từ nền kinh tế, ổn định tổ chức sau chuyển đổi vị trí công tác định kỳ giữa các Đội, Đảng ủy đã chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chỉ đạo công tác Quản lý thị trường về kế hoạch kiểm tra, kế hoạch chuyên đề, kiểm tra đột xuất với tất cả các ngành hàng; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, góp phần ổn định thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Tham mưu xử lý các vụ việc vượt thẩm quyền, hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Đảng ủy luôn quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu đơn vị. 100% đảng viên thực hiện ký cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện và nêu gương năm 2023.

Đại diện Phòng, Đội ký cam kết “Hai đi đầu, Ba nêu gương” hàng năm

 Đảng ủy Cục chỉ đạo, phát động hưởng ứng tích cực trong toàn Đảng bộ cuộc thi viết “Gương sáng quanh ta” do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức trong đó 01 tác phẩm đạt giải B, Đảng bộ Cục QLTT được tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc thi “Gương sáng quanh ta”. Cục QLTT tỉnh Nghệ An được Đảng ủy Cơ quan Tổng cục QLTT ghi nhận tích cực hưởng ứng Cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới do Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương tổ chức.

Năm 2023, Đảng bộ có 01 đ/c được Tỉnh uỷ Nghệ An tặng Bằng khen trong chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hường- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng được tuyên dương là Điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng nghiêm túc thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.

Các đồng chí trong cấp ủy tham gia đóng góp ý kiến

 Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết xếp loại Đảng bộ, Đảng ủy, đề nghị xếp loại Bí thư Đảng uỷ và các đ/c Đảng uỷ viên năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Chu Bá Long- Phó Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh ghi nhận những thành tích Đảng bộ Cục QLTT đạt được; tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, khách quan của tập thể cấp ủy; năm 2023 tập thể cấp ủy lãnh đạo chuyên môn khắc phục khó khăn,  hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được cấp trên giao.

Đồng chí Chu Bá Long- Phó Bi thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh

 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí cũng đề nghị tập thể cấp ủy phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục nhũng tồn tại, hạn chế; tiếp tục lãnh đạo đơn vị tập trung bám sát mục tiêu của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, triển khai tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2024.

Thay mặt tập thể cấp ủy, đ/c Nguyễn Văn Hường  - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Chu Bá Long; đồng thời sẽ chỉ đạo tập thể cấp ủy khắc phục ngay những tồn tại hạn chế; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An