Nghệ An tổng kết công tác TĐKT Khối thi đua CCQ Trung ương

Chiều ngày 01/11/2021, Nghệ An tổng kết công tác TĐKT Khối thi đua CCQ Trung ương...

Chiều ngày 01/11/2021, Nghệ An tổng kết công tác TĐKT Khối thi đua CCQ Trung ương; tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT tỉnh và các đơn vị trong Khối. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục QLTT, Khối trưởng  nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác TĐKT. Những phong trào thi đua hiệu quả, có sức lan tỏa trong Khối là nguồn sức mạnh tạo nên tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Đ/c Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Khối trưởng Khối thi đua khen thưởng khai mạc Hội nghị

Năm 2021, các đơn vị triển khai phong trào  hiệu quả, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phong trào thi đua đã huy động được sức mạnh của đông đảo CCVCLĐ, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì chế độ làm việc theo quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng; từng bước đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành các quy định của pháp luật; Việc thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng từng bước đổi mới về nội dung và hình thức. Phong trào thi đua có sự cải tiến rõ nét, góp phần khơi dậy năng lực và nhiệt tình của CCVCLĐ, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Lê Thị Quỳnh Anh – Q. Trưởng phòng TCHC, Cục QLTT thông qua Báo cáo tổng kết công tác

TĐKT năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những thành tích của Khối thi đua trong năm 2021. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Khối thi đua trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tin tưởng rằng trong thời gian tới các đơn vị trong Khối vượt qua khó khăn, phát huy những truyền thống, thành tích đã có, đổi mới sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đ/c yêu cầu Khối thi đua các cơ quan Trung ương triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào TĐKT.       

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị thống nhất đề nghị tặng 02 Cờ thi đua của UBND Tỉnh cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2021. Khối cũng đã bầu Khối trưởng và Khối phó năm 2022. Các đơn vị trong Khối ký Bản giao ước thi đua năm 2022.

Cục Quản lý thị trường tỉnh bàn giao Khối trưởng Khối thi đua năm 2022  cho Cục Thuế tỉnh

Có thể nói, Hội nghị tổng kết thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các cơ quan Trung ương đã quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng và đề ra kế hoạch, biện pháp thiết thực để triển khai hoạt động thi đua khen thưởng trong tình hình mới có ý nghĩa hết sức quan trọng; được khẳng định là tiền đề cho giai đoạn tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Khối; mỗi đơn vị trong Khối nêu cao tinh thần đổi mới, không ngừng sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung đất nước và tỉnh nhà.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An